Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 11 sierpnia 2023 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Elavure („Witryna”, „my”, „nas” lub „nasz ") zbiera, wykorzystuje i ujawnia Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz, korzystasz z naszych usług lub dokonujesz zakupów w elavure.com („Witryna”) lub w inny sposób komunikować się z nami (łącznie zwane „Usługami”). Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności „Ty” i „Twój” oznaczają Ciebie jako użytkownika Usług, niezależnie od tego, czy jesteś klientem, osobą odwiedzającą witrynę internetową, czy inną osobą, której dane możemy zgromadziliśmy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Proszę uważnie przeczytać niniejszą Politykę prywatności. Korzystając z dowolnej Usługi i uzyskując do niej dostęp, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie korzystaj z żadnych Usług ani nie uzyskuj do nich dostępu.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę prywatności, w tym w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. Opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Witrynie, zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” i podejmiemy wszelkie inne kroki wymagane przez obowiązujące prawo.

Jak zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Aby świadczyć Usługi, przez ostatnie 12 miesięcy zbieraliśmy i gromadziliśmy dane osobowe o Tobie z różnych źródeł, jak opisano poniżej. Informacje, które zbieramy i wykorzystujemy, różnią się w zależności od sposobu interakcji z nami.

Oprócz konkretnych zastosowań określonych poniżej, możemy wykorzystywać informacje, które o Tobie zbieramy, aby komunikować się z Tobą, świadczyć Usługi, przestrzegać wszelkich mających zastosowanie zobowiązań prawnych, egzekwować wszelkie obowiązujące warunki świadczenia usług oraz chronić lub bronić Usługi, nasze prawa oraz prawa naszych użytkowników i innych osób.

Jakie dane osobowe gromadzimy

Rodzaje danych osobowych, które o Tobie uzyskujemy, zależą od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z naszą Witryną i korzystasz z naszych Usług. Kiedy używamy terminu „dane osobowe”, mamy na myśli informacje, które identyfikują, odnoszą się do Ciebie, opisują Cię lub mogą być z Tobą powiązane. W poniższych sekcjach opisano kategorie i konkretne typy danych osobowych, które gromadzimy.

Informacje, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie

Informacje, które przesyłasz nam bezpośrednio za pośrednictwem naszych Usług, mogą obejmować:

 • Podstawowe dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 • Informacje o zamówieniu, w tym imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, potwierdzenie płatności, adres e-mail, numer telefonu.
 • Informacje o koncie, w tym nazwa użytkownika, hasło i pytania zabezpieczające.
 • Informacje o zakupach obejmujące pozycje, które przeglądasz, wkładasz do koszyka lub dodajesz do swojej listy życzeń.
 • Informacje dotyczące obsługi klienta, w tym informacje, które zdecydujesz się uwzględnić w komunikacji z nami, na przykład podczas wysyłania wiadomości za pośrednictwem Usług.

Niektóre funkcje Usług mogą wymagać bezpośredniego podania nam pewnych informacji o sobie. Możesz zdecydować się na nieudostępnianie tych informacji, ale może to uniemożliwić korzystanie z tych funkcji lub dostęp do nich.

Informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie

Automatycznie zbieramy również pewne informacje na temat Twojej interakcji z Usługami („Dane o użytkowaniu”). W tym celu możemy wykorzystywać pliki cookies, piksele i podobne technologie („Pliki cookie”). Dane o użytkowaniu mogą obejmować informacje o tym, jak uzyskujesz dostęp i korzystasz z naszej Strony oraz Twojego konta, w tym informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce, informacje o Twoim połączeniu sieciowym, Twój adres IP i inne informacje dotyczące Twojej interakcji z Usługami.

Informacje, które uzyskujemy od stron trzecich

Wreszcie możemy uzyskiwać informacje o Tobie od stron trzecich, w tym od dostawców i usługodawców, którzy mogą gromadzić informacje w naszym imieniu, na przykład:

 • Firmy obsługujące naszą witrynę i usługi, takie jak Shopify.
 • Nasi podmioty przetwarzające płatności, które zbierają informacje o płatnościach (np.G, dane konta bankowego, dane karty kredytowej lub debetowej, adres rozliczeniowy) w celu przetworzenia płatności w celu realizacji zamówień i dostarczenia zamówionych produktów lub usług w celu wykonania naszej umowy z Tobą.
 • Kiedy odwiedzasz naszą Stronę, otwierasz lub klikasz wysyłane przez nas wiadomości e-mail lub wchodzisz w interakcję z naszymi Usługami lub reklamami, my lub osoby trzecie, z którymi współpracujemy, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje za pomocą technologii śledzenia online, takich jak piksele i sygnały nawigacyjne , zestawy dla programistów, biblioteki innych firm i pliki cookie.

Wszelkie informacje, które uzyskamy od stron trzecich, będą traktowane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność informacji dostarczonych nam przez osoby trzecie i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę lub praktyki stron trzecich. Więcej informacji można znaleźć w poniższej sekcji Witryny internetowe i łącza stron trzecich.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

 • Dostarczanie produktów i usług. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu świadczenia Usług w celu wykonania naszej umowy z Tobą, w tym w celu przetwarzania Twoich płatności, realizacji Twoich zamówień, wysyłania powiadomień związanych z Twoim kontem, zakupami, zwrotami, wymianami lub innymi transakcji, tworzenia, utrzymywania i zarządzania Twoim kontem w inny sposób, organizowania wysyłki, ułatwiania zwrotów i wymian oraz umożliwienia Ci publikowania recenzji.
 • Marketing i reklama. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do celów marketingowych i promocyjnych, takich jak wysyłanie komunikatów marketingowych, reklamowych i promocyjnych pocztą elektroniczną, SMS-em lub pocztą oraz do wyświetlania reklam produktów lub usług. Może to obejmować wykorzystanie Twoich danych osobowych w celu lepszego dostosowania Usług i reklam w naszej Witrynie i innych witrynach internetowych.
 • Bezpieczeństwo i zapobieganie oszustwom. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do wykrywania, badania i podejmowania działań w związku z możliwymi oszukańczymi, nielegalnymi lub złośliwymi działaniami. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z Usług i zarejestrować konto, jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych uwierzytelniających swoje konto. Zdecydowanie zalecamy, aby nie udostępniać nikomu swojej nazwy użytkownika, hasła ani innych danych dostępowych. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało naruszone, skontaktuj się z nami natychmiast.
 • Komunikuję się z Tobą. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby zapewnić Ci obsługę klienta i ulepszać nasze Usługi. Leży to w naszym uzasadnionym interesie, abyśmy mogli reagować na Twoje potrzeby, świadczyć Ci skuteczne usługi i utrzymywać z Tobą relacje biznesowe.

Pliki cookie

Podobnie jak wiele witryn internetowych, w naszej Witrynie używamy plików cookie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, których używamy w związku z obsługą naszego sklepu za pomocą Shopify, zobacz https://www.shopify.com/legal/cookies. Używamy plików cookie do zasilania i ulepszania naszej Witryny i naszych Usług (w tym do zapamiętywania Twoich działań i preferencji), prowadzenia analiz i lepszego zrozumienia interakcji użytkownika z Usługami (w naszym uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu, ulepszaniu i optymalizacji Usług). Możemy również zezwolić stronom trzecim i usługodawcom na używanie plików cookie w naszej Witrynie w celu lepszego dostosowania usług, produktów i reklam w naszej Witrynie i innych witrynach internetowych.

Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie, ale możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała lub odrzucała pliki cookie za pomocą elementów sterujących przeglądarki. Należy pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na wygodę użytkownika i może spowodować, że niektóre Usługi, w tym niektóre funkcje i ogólna funkcjonalność, będą działać nieprawidłowo lub przestaną być dostępne. Ponadto blokowanie plików cookie może nie uniemożliwić całkowicie udostępniania przez nas informacji stronom trzecim, takim jak nasi partnerzy reklamowi.

Jak ujawniamy dane osobowe

W pewnych okolicznościach możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim w uzasadnionych celach zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Do takich okoliczności zalicza się:

 • Dostawcom lub innym stronom trzecim, które świadczą usługi w naszym imieniu (np.G, zarządzanie IT, przetwarzanie płatności, analiza danych, obsługa klienta, przechowywanie w chmurze, realizacja zamówień i wysyłka).
 • Partnerom biznesowym i marketingowym, w tym Shopify, w celu świadczenia usług i reklamowania Ci. Korzystamy z Shopify do obsługi spersonalizowanych reklam za pomocą usług stron trzecich. Nasi partnerzy biznesowi i marketingowi będą wykorzystywać Twoje dane zgodnie z ich własnymi zasadami ochrony prywatności.
 • Kiedy za Twoją zgodą kierujesz, prosisz nas lub w inny sposób wyrażasz zgodę na ujawnienie przez nas pewnych informacji stronom trzecim, na przykład w celu wysyłki produktów lub poprzez korzystanie przez Ciebie z widżetów mediów społecznościowych lub integracji logowania.
 • Wraz z naszymi podmiotami stowarzyszonymi lub w inny sposób w ramach naszej grupy korporacyjnej, w naszym uzasadnionym interesie, aby prowadzić udaną działalność gospodarczą.
 • W związku z transakcją biznesową, taką jak fuzja lub upadłość, w celu wywiązania się z wszelkich mających zastosowanie obowiązków prawnych (w tym w celu odpowiedzi na wezwania do sądu, nakazy przeszukania i podobne żądania), w celu egzekwowania wszelkich mających zastosowanie warunków świadczenia usług oraz w celu ochrony lub obrony Usług, naszych praw oraz praw naszych użytkowników i innych osób.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy następujące kategorie danych osobowych i wrażliwych danych osobowych (oznaczonych *) dotyczących użytkowników w celach określonych powyżej w „Jak zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe” i „Jak ujawniamy dane osobowe”:

Kategoria Kategorie odbiorców
 • Identyfikatory, takie jak podstawowe dane kontaktowe oraz niektóre informacje o zamówieniu i koncie
 • Informacje handlowe, takie jak informacje o zamówieniach, informacje o zakupach i informacje o obsłudze klienta
 • Internet lub inna podobna aktywność sieciowa, taka jak wykorzystanie danych
 • Dostawcy i strony trzecie świadczące usługi w naszym imieniu (takie jak dostawcy usług internetowych, podmioty przetwarzające płatności, partnerzy realizujący zamówienia, partnerzy zajmujący się obsługą klienta i dostawcy analityki danych)
 • Partnerzy biznesowi i marketingowi
 • Podmioty stowarzyszone

Nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy wrażliwych danych osobowych w celu ustalenia Twoich cech charakterystycznych.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy „sprzedawaliśmy” i „udostępnialiśmy” (zgodnie z definicją tych terminów w obowiązującym prawie) dane osobowe w celu prowadzenia działań reklamowych i marketingowych w następujący sposób.

Kategoria danych osobowych Kategorie odbiorców
Identyfikatory, takie jak podstawowe dane kontaktowe oraz niektóre informacje o zamówieniach i koncie Partnerzy biznesowi i marketingowi
Informacje handlowe, takie jak dane dotyczące zakupionych produktów lub usług oraz informacje o zakupach Partnerzy biznesowi i marketingowi
Internet lub inna podobna aktywność sieciowa, np. dane o użytkowaniu Partnerzy biznesowi i marketingowi

Treści generowane przez użytkowników

Usługi mogą umożliwiać użytkownikowi publikowanie recenzji produktów i innych treści generowanych przez użytkowników. Jeśli zdecydujesz się przesłać treści generowane przez użytkowników do dowolnego publicznego obszaru Usług, treści te będą publiczne i dostępne dla każdego.

Nie kontrolujemy, kto będzie miał dostęp do informacji, które zdecydujesz się udostępnić innym, i nie możemy zapewnić, że strony mające dostęp do takich informacji będą szanować Twoją prywatność lub zapewnić jej bezpieczeństwo. Nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność ani bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji, które udostępniasz publicznie, ani za dokładność, wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji, które ujawniasz lub otrzymujesz od stron trzecich.

Witryny internetowe i łącza stron trzecich

Nasza Witryna może zawierać łącza do witryn internetowych lub innych platform internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. Jeśli korzystasz z łączy do witryn, które nie są przez nas powiązane ani kontrolowane, powinieneś zapoznać się z ich polityką prywatności i bezpieczeństwa oraz innymi warunkami. Nie gwarantujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność lub bezpieczeństwo takich witryn, w tym za dokładność, kompletność i wiarygodność informacji znajdujących się w tych witrynach. Informacje podawane przez Ciebie w miejscach publicznych lub półpublicznych, w tym informacje udostępniane na zewnętrznych platformach sieci społecznościowych, mogą być również widoczne dla innych użytkowników Usług i/lub użytkowników tych platform stron trzecich, bez ograniczeń co do ich wykorzystania przez nas lub przez stronę trzecią. Dołączenie przez nas takich linków samo w sobie nie oznacza żadnego poparcia treści takich platform lub ich właścicieli lub operatorów, z wyjątkiem przypadków ujawnionych w Usługach.

Dane dzieci

Usługi nie są przeznaczone do użytku przez dzieci i nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych dotyczących dzieci. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka, które przekazało nam swoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, i poprosić o ich usunięcie.

Na dzień wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności nie mamy faktycznej wiedzy, że „udostępniamy” lub „sprzedajemy” (zgodnie z definicją tych terminów w obowiązującym prawie) dane osobowe osób poniżej 16 roku życia.

Bezpieczeństwo i przechowywanie Twoich informacji

Proszę pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe ani nieprzeniknione i nie możemy zagwarantować „idealnego bezpieczeństwa”.Ponadto wszelkie informacje, które nam przesyłasz, mogą nie być bezpieczne podczas transportu. Zalecamy, aby nie używać niezabezpieczonych kanałów do przekazywania nam wrażliwych lub poufnych informacji.

To, jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, zależy od różnych czynników, np. tego, czy potrzebujemy tych informacji do utrzymania Twojego konta, świadczenia Usług, wywiązania się z obowiązków prawnych, rozstrzygania sporów lub egzekwowania innych obowiązujących umów i zasad.

Twoje prawa i wybory

W zależności od tego, gdzie mieszkasz, możesz mieć niektóre lub wszystkie prawa wymienione poniżej w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Jednakże prawa te nie mają charakteru bezwzględnego i mogą mieć zastosowanie tylko w określonych okolicznościach, a w niektórych przypadkach możemy odrzucić Twoją prośbę, jeśli jest to dozwolone przez prawo.

 • Prawo dostępu/wiedzy. Możesz mieć prawo zażądać dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych, w tym szczegółów dotyczących sposobów, w jakie wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane.
 • Prawo do usunięcia. Możesz mieć prawo zażądać usunięcia danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.
 • Prawo do poprawiania. Możesz mieć prawo zażądać, abyśmy poprawili nieprawidłowe dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat.
 • Prawo do przenoszenia. Możesz mieć prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które o Tobie posiadamy, oraz do żądania, abyśmy przekazali je stronie trzeciej, w pewnych okolicznościach i z pewnymi wyjątkami.
 • Prawo do rezygnacji ze sprzedaży, udostępniania lub reklam ukierunkowanych. Możesz mieć prawo poinstruować nas, abyśmy nie „sprzedawali” lub „udostępniali” Twoich danych osobowych lub zrezygnowali z przetwarzania Twoich danych osobowych w celach uznawanych za „ukierunkowaną reklamę” zgodnie z definicją w obowiązujących przepisach dotyczących prywatności . Należy pamiętać, że jeśli odwiedzisz naszą Stronę z włączonym sygnałem rezygnacji z Globalnej Kontroli Prywatności, w zależności od tego, gdzie się znajdujesz, automatycznie potraktujemy to jako prośbę o rezygnację ze „sprzedaży” lub „udostępniania” informacji dla urządzenie i przeglądarka, z których korzystasz odwiedzając Stronę.
 • Prawo do ograniczenia i/lub rezygnacji z wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych. Możesz mieć prawo polecić nam ograniczenie wykorzystania i/lub ujawnienia wrażliwych danych osobowych wyłącznie do tego, co jest niezbędne do świadczenia Usług lub dostarczenia towarów, których rozsądnie oczekuje przeciętny człowiek.
 • Ograniczenie przetwarzania: Możesz mieć prawo poprosić nas o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
 • Wycofanie zgody: Jeżeli na przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy się na zgodzie, możesz mieć prawo do wycofania tej zgody.
 • Odwołanie: Możesz mieć prawo odwołać się od naszej decyzji, jeśli odmówimy rozpatrzenia Twojej prośby. Możesz to zrobić, odpowiadając bezpośrednio na naszą odmowę.
 • Zarządzanie preferencjami komunikacji: Możemy wysyłać Ci promocyjne wiadomości e-mail, a Ty możesz w każdej chwili zrezygnować z ich otrzymywania, korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji wyświetlanej w naszych wiadomościach e-mail. Jeśli zrezygnujesz, możemy nadal wysyłać Ci e-maile niemające charakteru promocyjnego, np. dotyczące Twojego konta lub złożonych zamówień.

Możesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, jeśli jest to wskazane w naszej Witrynie lub kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Nie będziemy Cię dyskryminować za korzystanie z któregokolwiek z tych praw. Być może będziemy musieli zebrać od Ciebie informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, takie jak adres e-mail lub dane konta, zanim udzielimy merytorycznej odpowiedzi na żądanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz wyznaczyć upoważnionego agenta, który będzie składał w Twoim imieniu wnioski o skorzystanie z Twoich praw. Przed przyjęciem takiej prośby od agenta będziemy wymagać od niego przedstawienia dowodu, że upoważniłeś go do działania w Twoim imieniu, a także możemy wymagać od Ciebie bezpośredniego zweryfikowania Twojej tożsamości u nas. Odpowiemy na Twoją prośbę w odpowiednim czasie, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Korzystamy z usług reklamowych Shopify, takich jak Shopify Audiences, aby pomóc personalizować reklamy wyświetlane w witrynach internetowych osób trzecich. Aby ograniczyć sprzedawcom Shopify korzystającym z tych usług reklamowych możliwość wykorzystywania Twoich danych osobowych w takich usługach, odwiedź stronę https://privacy.shopify.com/en.

Skargi

Jeśli masz skargi dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią na Twoją skargę, w zależności od tego, gdzie mieszkasz, możesz mieć prawo odwołać się od naszej decyzji, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, lub złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych.

Użytkownicy międzynarodowi

Pamiętaj, że możemy przesyłać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe poza krajem, w którym mieszkasz, w tym w Stanach Zjednoczonych. Twoje dane osobowe są również przetwarzane przez pracowników oraz zewnętrznych dostawców usług i partnerów w tych krajach.

Jeśli przesyłamy Twoje dane osobowe poza Europę, będziemy polegać na uznanych mechanizmach przesyłania, takich jak standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej lub wszelkie równoważne umowy wydane przez odpowiedni właściwy organ Wielkiej Brytanii, w stosownych przypadkach, chyba że transfer danych jest do kraju, co do którego stwierdzono, że zapewnia odpowiedni poziom ochrony.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk dotyczących prywatności lub niniejszej Polityki prywatności, albo jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, zadzwoń lub napisz do nas pod numer info@elavure.com lub skontaktuj się z nami pod adresem Elavure, 440 Barranca Avenue , #2343, Covina CA 91723, Stany Zjednoczone.

Warunki korzystania z usług mobilnych

Elavure

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2023 r.

Usługa wiadomości mobilnych Elavure („Usługa”) jest obsługiwana przez firmę Elavure („Elavure”, „my” lub „nas”). Korzystanie z Usługi oznacza zgodę na niniejsze warunki („Warunki dotyczące urządzeń mobilnych”). Możemy modyfikować lub anulować Usługę lub dowolne jej funkcje bez powiadomienia. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo możemy również modyfikować niniejsze Warunki mobilne w dowolnym momencie, a dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie takich zmian będzie oznaczać akceptację takich zmian.

Wyrażając zgodę na usługę SMS/wiadomości tekstowych Elavure, wyrażasz zgodę na otrzymywanie cyklicznych wiadomości SMS/wiadomości tekstowych od i w imieniu Elavure za pośrednictwem operatora sieci komórkowej na podany przez Ciebie numer telefonu komórkowego, nawet jeśli Twój numer telefonu komórkowego jest zarejestrowany w dowolną stanową lub federalną listę „Nie dzwonić”. Wiadomości tekstowe mogą być wysyłane przy użyciu automatycznego systemu wybierania numeru lub innej technologii. Wiadomości związane z usługami mogą zawierać aktualizacje, alerty i informacje (np.G, aktualizacje zamówień, powiadomienia dotyczące konta itp.) Wiadomości promocyjne mogą obejmować promocje, oferty specjalne i inne oferty marketingowe (np.G, przypomnienia o koszyku).

Rozumiesz, że nie musisz rejestrować się w tym programie, aby dokonywać jakichkolwiek zakupów, a Twoja zgoda nie jest warunkiem jakichkolwiek zakupów w Elavure. Twój udział w tym programie jest całkowicie dobrowolny.

Nie pobieramy opłat za Usługę, ale użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty i opłaty związane z wysyłaniem wiadomości tekstowych nałożone przez dostawcę usług bezprzewodowych. Częstotliwość wiadomości jest różna. Mogą obowiązywać stawki za wiadomości i transmisję danych. Sprawdź swój plan komórkowy i skontaktuj się ze swoim dostawcą usług bezprzewodowych, aby uzyskać szczegółowe informacje. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty związane z SMS-ami/wiadomościami tekstowymi, w tym opłaty naliczane przez dostawcę usług bezprzewodowych.

Możesz zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie. Wyślij SMS-a z poleceniem STOP składającym się z jednego słowa kluczowego do Elavure lub kliknij link rezygnacji z subskrypcji (jeśli jest dostępny) w dowolnej wiadomości tekstowej, aby anulować. Otrzymasz jednorazową wiadomość tekstową z potwierdzeniem rezygnacji. Żadne dalsze wiadomości nie będą wysyłane na Twoje urządzenie mobilne, chyba że zostaną one zainicjowane przez Ciebie. Jeśli subskrybujesz inne programy wiadomości mobilnych Elavure i chcesz je anulować, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej, będziesz musiał zrezygnować oddzielnie z tych programów, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w odpowiednich warunkach korzystania z usług mobilnych.

Aby uzyskać wsparcie lub pomoc w ramach Usługi, wyślij SMS-a HELP do Elavure lub wyślij e-mail info@elavure.com.

Możemy w dowolnym momencie zmienić dowolny krótki kod lub numer telefonu, którego używamy do obsługi Usługi, o czym powiadomimy Cię o tych zmianach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie wiadomości, w tym prośby o STOP lub POMOC, wysyłane na zmieniony przez nas krótki kod lub numer telefonu, mogą nie zostać odebrane i nie będziemy odpowiedzialni za realizację próśb zawartych w takich wiadomościach.

Operatorzy bezprzewodowi obsługiwani przez Usługę nie ponoszą odpowiedzialności za wiadomości opóźnione lub niedostarczone. Wyrażasz zgodę na podanie nam ważnego numeru telefonu komórkowego. Jeśli otrzymasz nowy numer telefonu komórkowego, konieczne będzie zarejestrowanie się w programie przy użyciu nowego numeru.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za nieudane, opóźnione lub błędne dostarczenie jakichkolwiek informacji przesłanych za pośrednictwem Usługi, jakiekolwiek błędy w takich informacjach i/lub jakiekolwiek działania, które podejmiesz może, ale nie musi, polegać na informacjach lub Usłudze.

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Aby zobaczyć, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe, zapoznaj się z naszą Informacją o ochronie prywatności.